2010 06 30 – nustatyta eilinio Zajcevo M.I. palaidojimo vieta

Archyvų tyrinėjimo metu pagal „Pranešimus apie negrįžtamas netektis“, nr. 59238, 1944 metų rugpjūčio 29 dienos (pranešimo šaltinis: 306 šaulių divizija) buvo nustatyta, kad raudonarmietis Zajcev Michail Ivanovič, gimęs 1915 metais Vitebsko apskrities Seneno rajone, buvo nužudytas 1944 metais rugpjūčio 7 dieną ir palaidotas broliškame kape 300 m į rytus nuo Buginės kaimo, šiuo metu tai Buginių kaimas, Biržų rajonas. Pokariu palaikai buvo perlaidoti tarybinių karių kapinėse Biržų mieste.