2010 12 01 – jaunesniojo seržanto Krajčiako A.F. palaidojimo vietos nustatymas

Archyvų tyrinėjimo metu nustatyta, kad Bendroje Duomenų Bazėje Memorial nėra duomenų apie Krajčiaką Aleksiejų Filipovičių, 346 šaulių divizijos 1168 šaulių pulko jaun. seržantą, žuvusį 1944 metais rugpjūčio 1 dieną.

Juodžių kaimas, kurį nurodė artimieji, gali būti palaidojimo vieta. Iš tikrųjų, 346 šaulių divizijos 1168 šaulių pulkas dalyvavo mūšiuose šiame rajone. Pagal 346 šaulių divizijos “Pranešimus apie negrižtamas netektis”, 1944 metų rugpjūčio 17 dienos, 1168 šaulių pulko 37 kariai, žuvę 1944 metais liepos 29-30 dienomis, buvo palaidoti Kirkilų kaime. Šios kapinės buvo perkeltos į karių kapines Baisogalos gyvenvietėje Radviliškio rajone. Bendroje Duomenų Bazėje Memorial nerasta jokių duomenų apie esančius dar kokius nors kapus.

Galima daryti išvadą, kad Krajčiako A.F. palaikai liko palaidojimo vietoje arba galėjo būti perlaidoti karių kapinese Baisogaloje kaip “nežinomojo” palaikai.