2010 12 30 – nustatyta raudonarmiečio Griščenkovo P.M. palaidojimo vieta

Pagal “Pranešimus apie negrįžtamas netektis” Nr. 57292 dėl 338 šaulių divizijos, 1944 metų rugpjūčio 21 dienos, 1154 šaulių pulko raudonarmietis Griščenkov Piotr Matveevič buvo nužudytas 1944 metais liepos 19 dieną ir palaidotas su karių grupe Pakuonio kaime Prienų rajone. Kapinės perkeltos į karių kapines Prienuose.

Pagal pranešimo lapą iš 12 palaidotų kartu su Griščenkovu karių, memorialinėse lentose Prienuose įamžintos tik penkios pavardės: Suslin I.M., Achmetžakov B., Novikov G.K., Dolgopolov A.P., Morev V.I.. Likusių septynių, tame tarpe ir Griščenkovo P.M. nėra.