Antrojo pasaulinio karo žuvusiųjų karių įamžinimo projektas

Dažnai atliekant Antrame pasauliniame kare žuvusiųjų karių paieškas buvo pastebėta, kad didelė dalis žuvusiųjų karių pavardžių nėra įamžinti šiuo metu tarybinių karių kapinėse esančiose memorialinėse plokštėse.

Pavyzdžiui, atliekant išgraviruotų karių pavardžių patikrinimą Vilniaus miesto Antakalnio kapinių tarybinio karių memoriale buvo rasta virš 600 karių, kurių palaikai buvo perkelti į memorialą, tačiau jų pavardės liko neįamžintos memorialinėse plokštėse, be to buvo nustatyta nemažai klaidų.

Instituto ekspertų nuomone Lietuvos teritorijoje tarybinių karių kapinėse gali būti palaidota dvigubai daugiau karių nei šiuo metu yra įamžinta memorialinėse plokštėse.

Panašų skaičių patvirtina ir 2009 m. Rusijos Gynybos štabo atliktas Antrojo pasaulinio karo metu žuvusių karių skaičiavimo patikslinimas, kurio duomenimis Lietuvos teritorijoje žuvo 137,2 tūkstančių karių. Pagal šiai dienai turimus duomenis Lietuvoje esančiose tarybinių karių kapinėse yra palaidota 80.637 karių, iš kurių 12.374 yra nežinomi kariai.

Šiuo metu yra parengtas projektas, kurio pagrindinis tikslas – nustatyti tikrąjį žuvusių karių skaičių bei jų palaidojimo vietas Lietuvoje. Kviečiame visuomenines organizacijas prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.