Išleista nauja knyga – “Предпосылки Первой мировой войны”

2013 m. pabaigoje išleista knyga – “Предпосылки Первой мировой войны”.

Tai II tarptautinės konferencijos iš ciklo “Pirmasis pasaulinis karas. Bendra istorija. Bendra atmintis” , vykusios 2013 m. birželio 9-11 d. Vilniuje  dalyvių pranešimų rinkinys.

Publikuojami pranešimai pateikia gana išsamų vaizdą įvykių, vykusių pries Pirmąjį pasaulinį karą. Pranešimuose analizuojama tarptautinė situacija ekonomikoje, pramonėje. Apžvelgiama to laikotarpio transporto, artilerijos, kavalerijos, karinio jūrų laivyno, aviacijos, fortifikacijos, karinio personalo būklė karo išvakarėse . Nagrinėjama kokios nuotaikos Europoje ir Rusijoje vyravo visuomenėje, politikoje, kultūroje.

Knyga skirta istorikams, humanitarinių studijų studentams bei plačiajai skaitytojų auditorijai, kurie domisi Pirmojo pasaulinio karo istorija.