Tarptautinės konferencijos iš ciklo „Pirmasis pasaulinis karas. Bendra istorija. Bendra atmintis.“

Datos:

2013 m. birželio 10 d. – nuo 10.00 iki 18.00 val.

2013 m. birželio 11 d. – nuo 10.00 iki 16.00 val.

Vieta:

Konferencijų centras „Karolina“, Sausio 13-osios g. 2, LT-04343 Vilnius, Lietuva

Tema: „Pirmojo pasaulinio karo prielaidos“

Dalyvių registracija iki 2013.06.03 el. adresu: admin@militaryheritage.eu

Kviečiame diskutuoti temomis:

Tarptautinės teisės normos – Ženevos (1906 m.) ir Hagos (1907 m.) konvencijos.

Tarptautiniai santykiai ir karinis bendradarbiavimas Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse.

Karininkų korpo parengimas ir karo veiksmų teatras Vilniaus karinėje apygardoje (šių dienų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose).

Konferencijos metu vyks knygų apie Pirmąjį pasaulinį karą prezentacija, ordinų ir medalių iš asmeninių kolekcijų paroda, Pirmojo pasaulinio karo karinių uniformų, buities rakandų ir to laikotarpio fotografijų paroda.

Norintys pasisakyti konferencijos programoje, prašome siųsti savo pranešimo pavadinimą ir tezes iki 2013.06.03 el. adresu: admin@militaryheritage.eu.

Ar Jūsų pranešimas bus įtrauktas į programą, atsakysime iki 2013.06.04.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.