Karių paieška

Karo paveldo institutas neatlygintinai padeda nustatyti Antrojo pasaulinio karo metu žuvusiųjų karių žuvimo ir palaidojimo vietas Lietuvoje. Paieškos tapo įmanomos po instituto specialistų atliktos išsamios Antrojo pasaulinio karo tarybinių karių kapinių inventorizaciją, kurios metu buvo fotografuojamos kapinės, memorialinės plokštės, sudaromi žuvusiųjų karių sąrašai.

Prašymai dėl paieškų gali būti siunčiami į admin@militaryheritage.eu

2010 12 01 – jaunesniojo seržanto Krajčiako A.F. palaidojimo vietos nustatymas

Archyvų tyrinėjimo metu nustatyta, kad Bendroje Duomenų Bazėje Memorial nėra duomenų apie Krajčiaką Aleksiejų Filipovičių, 346 šaulių divizijos 1168 šaulių pulko jaun. seržantą, žuvusį 1944 metais rugpjūčio 1 dieną.

Juodžių kaimas, kurį nurodė artimieji, gali būti palaidojimo vieta. Iš tikrųjų, 346 šaulių divizijos 1168 šaulių pulkas dalyvavo mūšiuose šiame rajone. Pagal 346 šaulių divizijos “Pranešimus apie negrižtamas netektis”, 1944 metų rugpjūčio 17 dienos, 1168 šaulių pulko 37 kariai, žuvę 1944 metais liepos 29-30 dienomis, buvo palaidoti Kirkilų kaime. Šios kapinės buvo perkeltos į karių kapines Baisogalos gyvenvietėje Radviliškio rajone. Bendroje Duomenų Bazėje Memorial nerasta jokių duomenų apie esančius dar kokius nors kapus.

Galima daryti išvadą, kad Krajčiako A.F. palaikai liko palaidojimo vietoje arba galėjo būti perlaidoti karių kapinese Baisogaloje kaip “nežinomojo” palaikai.

2010 12 30 – nustatyta raudonarmiečio Griščenkovo P.M. palaidojimo vieta

Pagal “Pranešimus apie negrįžtamas netektis” Nr. 57292 dėl 338 šaulių divizijos, 1944 metų rugpjūčio 21 dienos, 1154 šaulių pulko raudonarmietis Griščenkov Piotr Matveevič buvo nužudytas 1944 metais liepos 19 dieną ir palaidotas su karių grupe Pakuonio kaime Prienų rajone. Kapinės perkeltos į karių kapines Prienuose.

Pagal pranešimo lapą iš 12 palaidotų kartu su Griščenkovu karių, memorialinėse lentose Prienuose įamžintos tik penkios pavardės: Suslin I.M., Achmetžakov B., Novikov G.K., Dolgopolov A.P., Morev V.I.. Likusių septynių, tame tarpe ir Griščenkovo P.M. nėra.

2011 01 05 – patvirtinta eilinio Suetovo I.D. palaidojimo vieta

Ieškomas eilinis Suetov I.D., gimęs 1898 metais, pašauktas į Orlovo apskrities Kolpniano rajoninį karinį komisariatą 1941 metais. Pareiškėjo duomenimis, jis tarnavo 1 Pabaltijo fronto 6 armijos 51 divizijos 154 gvardijos šaulių pulke. Žuvo mūšyje 1944 metais liepos 25 dieną ir palaidotas prie Peredzviniškių kaimo Zarasų rajone kartu su kitais kovotojais: G.Asenkovu, M.Lužeckiu, A.Jačijujinu, G.Škarupa, M.Ganzenkovu. 50-tųjų pradžioje buvo perlaidotas Smalvų miestelyje kaip nežinomas.

Iš tikrųjų, minėti kariai perlaidoti kariniame memoriale Smalvų miestelyje Zarasų rajone. Memorialinėse lentose yra M.Ganzenkovo ir G.Škarupos pavardės. Kitų nėra, tame tarpe ir Suetovo I.D..

2011 05 10 – nustatyta jaunesniojo leitenanto Titovo N.F. palaidojimo vieta

Rusijos federacijos piliečiui Titovui V.N. prašant buvo atlikti archyvų tyrinėjimo darbai, po kurių nustatyta, kad jo tėvas, jaunesnysis leitenantas Titov Nikolaj Fiodorovič, gimęs 1915 metais, 179 Vitebsko šaulių divizijos 215 šaulių pulko pėstininkų žvalgų būrio vadas buvo nužudytas 1944 m. liepos 13 d. ir palaidotas Nariūnų kaime, Salako seniūnijа, Zarasų rajonas, kartu su 4 šaulių pulko karininkais.

Kapinės perkeltos į Salako miestelio karių kapines. Tačiau, memorialinėse lentose įamžinti tik du karininkai: leitenantas Pavliukov A.D. ir jaun.leitenantas Kudriavcev A.V., kiti, tame tarpe ir Titov N.F., palaidoti kaip „nežinomi“.

2010 06 30 – nustatyta eilinio Zajcevo M.I. palaidojimo vieta

Archyvų tyrinėjimo metu pagal „Pranešimus apie negrįžtamas netektis“, nr. 59238, 1944 metų rugpjūčio 29 dienos (pranešimo šaltinis: 306 šaulių divizija) buvo nustatyta, kad raudonarmietis Zajcev Michail Ivanovič, gimęs 1915 metais Vitebsko apskrities Seneno rajone, buvo nužudytas 1944 metais rugpjūčio 7 dieną ir palaidotas broliškame kape 300 m į rytus nuo Buginės kaimo, šiuo metu tai Buginių kaimas, Biržų rajonas. Pokariu palaikai buvo perlaidoti tarybinių karių kapinėse Biržų mieste.