VII forto memorialinis maršrutas

VII fortas1941 metų liepos 1 dieną, vos praėjus savaitei po Kauno okupacijos Kauno tvirtovės VII forte buvo įkurta pirmoji Kaune žydų koncentracijos stovykla. 1941 metų liepos 4 d. forte buvo sušaudyti 463 žydai, liepos 6 d. – 2514 žydai. Po šių žudynių forte dar buvo likę 1500 žydų, kurių likimas buvo tragiškas. Įvairiais dokumentiniais šaltiniais yra įrodomas apie 3 000 žydų nužudymas VII forte, tai buvo pirmosios organizuotos masinės žydų žudynės Lietuvoje.

Siekiant pagerbti čia žuvusius žmones, suteikti palaikų buvimo vietoms atitinkamą statusą bei sudaryti galimybę naudoti forto teritoriją ekskursijoms, minėjimams, atminimo renginiams ir t.t. projekte numatyta įvykdyti šiuos uždavinius:

  • surinkti mokslinę informaciją apie VII forte vykusias žudynes Lietuvos ir užsienio šalių archyvuose bei publikuotose šaltiniuose, susisteminti surinktą medžiagą bei publikuoti ją leidinio, interneto svetainės bei edukacinio dokumentinio filmo pavidalu;
  • atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus forto teritorijoje siekiant nustatyti palaikų buvimo vietas bei jų ribas. Archeologinių tyrimų medžiagą pateikti Kultūros paveldo departamentui, kurio pagalba teisiškai nustatyti palaikų buvimo vietoms atitinkamą apsaugos nuo fizinio poveikio režimą;
  • parengti VII forto dalies, kurioje aptikti palaikai bei yra žudymo vietos, techninį projektą, kuris numatytų šiuos darbus: nuvalyti forto teritorijoje savaiminius želdinius, nugriauti avarinius statinius, regeneruoti takelius ir kelius, įrengti priėjimus prie svarbių vietų ir kitus infrastruktūros elementus (automobilių aikštelę, drenažą, apšvietimą);
  • forto teritorijoje įrengti turistinį maršrutą su pažymėtomis žudymų bei palaikų buvimo vietomis (informacinės lentelės, turistinis lankstinukas, medžiaga gidams);
  • projekto rezultatus pristatyti mokykloms, turizmo centrams, savivaldos institucijoms, religinėms bendrovėms taip pat užsienio institucijoms, siekiant maksimalios informacijos sklaidos.

Įgyvendinus šį projektą, 1941 metų įvykiai forte bus moksliškai ištirti bei pristatyti visuomenei, o VII forto teritorijoje esantys istoriniai nusikaltimų pėdsakai – žmonių šaudymų bei palaikų buvimo vietos – įgaus memorialinį statusą ir bus apsaugotos nuo neleistino poveikio ateityje, bei bus integruotos į kultūrinį gyvenimą.