2010 05 26 – knygos „Lietuva atsimena“ pristatymas LR ambasadoje Maskvoje

Karių memorialai bus tvarkomi

Lietuvos Ambasadoje Maskvoje įvyko atminimo knygos-fotoalbumo prezentacija. Knygoje detaliai aprašomi kur, kaip ir kokios būklės yra Didžiojo Tėvynės karo tarybinių karių kapinės. Tai tik dalis Gynybos Ministerijos darbų dėl karinių memorialų, esančių už Rusijos sienų, atstatymo ir apsaugos.

– Sunku gyventi Tėvynėje ir nemylėti jos istorijos, – pareiškė Lietuvos ambasadorius Antanas Vinkus laikraščiui „Izvestija“. – Mes visada buvome tolerantiški savo istorijos ir įvykių, kurie atsitiko joje, atžvilgiu. Mes prisimenam ir mūsų piliečių deportacijas, ir puoselėjam tarybinių karių, žuvusių kovoje su fašizmu mūsų teritorijoje, atminimą. Todėl, karių kapinių respublikos teritorijoje išsaugojimas buvo ir lieka viena svarbiausių atminimo, kultūros ir mūsų orumo išsaugojimo užduočių.

Prezidentas Dmitrij Medvedev iškėlė karių kapinių, esančių už Rusijos sienų, išsaugojimo užduotį. Gynybos Ministerijos duomenimis, mūsų šalies teritorijoje ir už jos ribų yra 47 265 karių kapinės, kuriose palaidoti 9 477 696 kariai. Pačioje Rusijoje yra 24 636 karių kapinės, kurios tapo paskutiniu prieglobsčiu 3 075 651 kariui. Iš jų nustatyti 1 753 614 vardai. Ginkluotųjų pajėgų Karinio memorialinio centro duomenimis geros būklės yra tik 15-16% karinių memorialų, esančių Rusijoje. Ir apie 40-45% yra arti nepatenkinamos būklės. Karinio memorialinio centro vadovas Aleksandr Kirilin sako, kad yra tikslas iki 2015 metų sutvarkyti absoliučiai visus karinius memorialus mūsų šalyje. Kas liečia Europą, tai pagal apytikslius duomenis iš ten esančių 7,5 tūkstančio tarybinių karių kapinių ištirta ir registruota tik 4,5 tūkstančio.

Tuo svarbesni yra projektai, analogiški įgyvendintam kartu su Lietuva.

– Mes iš anksto ruošėme informaciją apie tarybinių karių kapines Letuvos teritorijoje, – pasakoja atminimo knygos projekto vykdymo direktorius Jurijus Trakšelis. – Dabar visos kapinės, net vienetinės, apie kurias niekas nieko nežinojo, yra kataloguotos, žmonės gali pamatyti, kokia jų būklė.

Fotoalbumas „ Lietuva atsimena“ struktūriškai padalintas į respublikos apskritis ir rajonus. Kiekviename skyriuje tiksliai nurodoma kapinių vieta, pateiktos jų būklės nuotraukos. Karininkai tikisi, kad užsienio tarybinių karių kapinių katalogavimo darbai bus tęsiami. Lietuvos albumo sukūrimo patirtis jau paimta kaip pagrindas išleisti analogiškus leidinius Lenkijoje ir Vokietijoje. Ten darbas bus žymiai sunkesnis: kol kas manoma, kad vien tik kapinių, esančių Lenkijoje, aprašymui reikės 18 tomų katalogo.

Dmitrij Litovkin, laikraštis «Известия»